HOME | JAPANESE | E-MAIL

Musicians

as of 29th January 2017

Violin
AKIYAMA, Hatsuse
ASAKURA, Yu
CHEN, Yu
HORIUCHI, Mami **
IKEZAWA, Yoshiko
ITOH, Kengo
ITOH, Mariko
KAMADA, Aya
KAMATA, Kazuhiro
KAWAKUBO, Toshiyuki
KITSUYA, Hidetoshi
KOIDE, Takaaki
KOMATSU, Atsushi *
MAE, Hitomi
MIURA, Akiko
NAGURA, Yukiji
NAKAJIMA, Miki *
NAKAJOH, Tomoko
NAKAMURA, Aya
NAMERIKAWA, Tomohito
OHSHIMA, Koji
SAITOH, Shigeki
SAKAI, Yoshito
SATOH, Marie
SEKO, Nanami
TAGAWA, Akiko
TERASAWA, Yuna
UCHIDA, Haruko
UCHIDA, Satoko
UEZU, Rina


Viola
BAN, Manami
FUJIEI, Tsuyoshi
ITAKURA, Hiromi
MAKI, Tomoko *
MURAHARA, Daisuke *
OBATA, Satomi
OHMORI, Toyohiro
SASAKI, Ken
SEKITA, Masahiko
TSUNEZUMI, Yuichi
UCHIDA, Yoshihiko
YAMANO, Takashi
YANAGISAWA, Shugo *


Violoncello
ANDO, Akio
HAGIWARA, Tatsuya
NIIYAMA, Katsuzo
OHBA, Miwako
SAKATA, Akira
SASAKI, Naoko
SHIRATSUCHI, Nao
YANABE, Yoko *
YASUDA, Hiromitsu
YASUDA, Toshiyuki


Contrabass
GONO, Hirotake
HAGIWARA, Kaori
KAGA, Masanori
KAMIYAMA, Miki
KOBAYASHI, Yoshiko
NAKANO, Hiroyuki *
UEKI, Nobukatsu
WATANABE, Saiichi
WATARI, Masao


Flute
ARAI, Junko
FUJII, Shotaro
KANEKO, Naomi
MATSUSHITA, Toshiyuki *
OKADA, Mitsuko
YOSHIDA, Hitomi


Oboe
HIRATO, Fumiko
HORIUCHI, Toshihiro *
IWAKI, Masaaki
MIYAUCHI, Naoko
YAMAGUCHI, Kanako


Clarinet
ISHIWATA, Yoshikazu
IWAMURA, Mariko
NAKAJIMA, Koto
OHYABU, Yuko
SHINADA, Hiroyuki *
SHINDO, Akiko
SUEMURA, Yoko
TAKANASHI, Kentaro


Bassoon
FUJIWARA, Momo
SASAOKA, Yoichi
TAGAWA, Setsuya *
URA, Yoshiaki


Horn
ICHIKAWA, Ryohei
KIKUCHI, Makoto
MATSUO, Sachiho
MIYASAKA, Ayumi
OHARA, Hisako
OUCHI, Ayuko
YADA, Masami *
YAMAGUCHI, Hiroyuki


Trumpet
AOKI, Miwa
KITAMURA, Kazuhiro
KOIDE, Kazuki
KURATA, Kyoya
NAKAGAWA, Takayuki
NOZAKI, Kazuhiro *


Trombone
MACHITANI-TAKEDA, Kaori
OKADA, Akihiko
SHIMURA, Tsutomu
TAKEDA, Koji *


Tuba
TSUCHIDA, Kyoshiro *


Timpani and Percussion
IMAO, Keisuke *
KOSEKI, Kazunori
KUWAGATA, Kazuhiro *
MINATSUKI, Yuumi


Pianoforte
FUJII, Izumi *


* principal
** concert master


top