The New Symphony Orchestra, Tokyo: as of 26th December 2017

as of 26th December 2017

as of 26th December 2017


Violin
AKIYAMA Hatsuse
ASAKURA Yu
CHEN Yu
HORIUCHI Mami **
IKEZAWA Yoshiko
ITOH Kengo
ITOH Mariko
KAMADA Aya
KAMATA Kazuhiro
KAWAKUBO Toshiyuki
KAWAMATA Hitomi
KITSUYA Hidetoshi
KOIDE Takaaki
KOMATSU Atsushi *
MAE Hitomi
MIURA Akiko
NAGURA Yukiji
NAKAJIMA Miki *
NAKAJOH Tomoko
NAKAMURA Aya
NAMERIKAWA Tomohito
SAITOH Shigeki
SHOJI Kyohei
TAGAWA Akiko
TAKEDA Naohisa
TANAKA Miwako
TERASAWA Yuna
UCHIDA Haruko
UCHIDA Tomoko *
UEZU Rina


Viola
ATAKA Miku
FUJIEI Tsuyoshi
ITAKURA Hiromi
MAKI Tomoko *
MURAHARA Daisuke *
OBATA Satomi
OHMORI Toyohiro
SASAKI Ken
SEKITA Masahiko
UCHIDA Yoshihiko
YANAGISAWA Shugo *


Violoncello
ANDO Akio
HIDAKA Mika
NIIYAMA Katsuzo
OHBA Miwako
SAKATA Akira
SASAKI Naoko
SHIRATSUCHI Nao
YANABE Yoko *
YASUDA Hiromitsu
YASUDA Toshiyuki


Contrabass
GONO Hirotake
HAGIWARA Kaori
KAGA Masanori
KAMIYAMA Miki
KOBAYASHI Yoshiko
NAKANO Hiroyuki *
UEKI Nobukatsu
WATARI Masao


Flute
ARAI Junko
FUJII Shotaro
ISHIKAWA Yukino
KANEKO Naomi
MATSUSHITA Toshiyuki *
OKADA Mitsuko
YOSHIDA Hitomi


Oboe
HIRATO Fumiko
HORIUCHI Toshihiro *
IWAKI Masaaki
MIYAUCHI Naoko
YAMAGUCHI Kanako


Clarinet
ISHIWATA Yoshikazu
IWAMURA Mariko
NAKAJIMA Koto
OHYABU Yuko
SHINADA Hiroyuki *
SHINDO Akiko
SUEMURA Yoko
TAKANASHI Kentaro


Bassoon
FUJIWARA Momo
SASAOKA Yoichi
TAGAWA Setsuya *
URA Yoshiaki


Horn
ICHIKAWA Ryohei
KIKUCHI Makoto
MIYASAKA Ayumi
OHARA Hisako
OUCHI Ayuko *
YAMAGUCHI Hiroyuki


Trumpet
AOKI Miwa
KITAMURA Kazuhiro
KOIDE Kazuki *
KURATA Kyoya
NAKAGAWA Takayuki
NOZAKI Kazuhiro *


Trombone
HIBINO Ryuto
MACHITANI-TAKEDA Kaori
OKADA Akihiko
SHIMURA Tsutomu
TAKEDA Koji *


Tuba
TSUCHIDA Kyoshiro *


Timpani and Percussion
IMAO Keisuke *
KOSEKI Kazunori
KUWAGATA Kazuhiro *


Pianoforte
FUJII Izumi *


* principal
** concert master

top