The New Symphony Orchestra, Tokyo: as of 15 August

as of 15 August

Violins
Hatsuse Akiyama, Yu Asakura, Yu Chen, Iruru Hidaka,
Mami Horiuchi **, Yoshiko Ikezawa, Kengo Ito, Mariko Itoh,
Aya Kamada, Kazuhiro Kamada, Ryo Kawabe, Toshiyuki Kawakubo,
Hitomi Kawamata, Hidetoshi Kitsuyam, Takaaki Koide, Atsushi Komatsu *,
Hitomi Mae, Aika Makino, Akiko Miura, Yukiji Nagura,
Miki Nakajima *, Tomoko Nakajoh, Tomohito Namerikawa, Yuna Namerikawa,
Aya Onozuka, Shigeki Saitoh, Kyohei Shoji, Akiko Tagawa,
Rintaro Takase, Naohisa Takeda, Miuko Tanaka, Haruko Uchida
Tomoko Uchida *, Rina Uezu


Violas
Miku Ataka, Takeshi Fujie, Hiromi Itakura, Daisuke Murahara *,
Ken Sasaki, Yoshihiko Uchida, Shugo Yanagisawa *


Cellos
Akio Ando, Mika Hidaka, Katsuzo Niiyama, Miwako Ohba,
Koichi Sakata, Naoko Sasaki, Nao Shiratsuchi, Yoko Yanabe *
Hiromitsu Yasuda, Toshiyuki Yasuda


Double Basses
Hirotake Gono, Kaori Hagiwara, Masanori Kaga, Yoshiko Kobayashi,
Yumi Miyata, Hiroyuki Nakano *, Nobukatsu Ueki, Masao Watari


Flutes
Junko Arai, Shotaro Fujii, Yukino Ishikawa, Naomi Kaneko
Toshiyuki Matsushita *, Mitsuko Okada, Hitomi Yoshida


Oboes
Fumiko Hirato, Toshihiro Horiuchi *, Masaaki Iwaki, Naoko Miyauchi,
Kanako Yamaguchi


Clarinets
Yoshikazu Ishiwata, Mariko Iwamura, Koto Nakajima, Yuko Ohyabu
Hiroyuki Shinada *, Akiko Shindo, Yoko Suemura, Kentaro Takanashi


Bassoons
Momo Fujiwara, Yutaka Matsubara, Setsuya Tagawa *, Yoshiaki Ura


Horns
Ryohei Ichikawa, Ayumi Miyasaka. Tomoko Nagura, Hisako Ohara,
Ayuko Ouchi *, Hiroyuki Yamaguchi, Juri Yamaji


Trumpets
Miwa Aoki, Kazuhiro Kitamura, Kazuki Koide *, Kyoya Kurata,
Takayuki Nakagawa, Kazuhiro Nozaki *


Trombones
Ryuto Hibino, Kaori Machitani-Takeda, Akihiko Okada, Tsutomu Shimura,
Koji Takeda *


Tuba
Kyoshiro Tsuchida *


Timpani and Percussion
Keisuke Imao *, Kazunori Koseki, Kazuhiro Kuwagata *


Piano
Izumi Fujii *


* Principal
** Concert Master


top